لیست فایل ها - صفحه 2

پاورپوینت عوامل فیزیکی زیان آور محیط کارعوامل فیزیکی زیان آور محیط کار, دانلود پاورپوینت عوامل فیزیک

عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار اين عوامل شامل جا و مکان و وسايل و تجهيزات، روشنايي، تهويه، صدا، ارتعاشات، فشار، و تشعشعات راديواکتيو است که به ترتيب آنها را بررسي مي کنيم. عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار 1- صدا پيشرفت و توسعه فناوري استفاده وسيع از م

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش تدوین آیین نامه در کتابخانه

هدفها باید مشخص و قابل سنجش باشند تعبیر، تفسیر و سنجش هدفهای کلی، کار دشواری است. بنابراین هدف های کلی قابل اندازه گیری نیستند و ضوابطی برای میزان پیشرفت کار و درجه حصول به این گونه هدف ها به دست نمی دهد. اما اهداف مشخص کمی به سهولت قابل سنجش اند و م

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تاریخچه دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکی سبزوار اولین دوره دانشجو را در سال 1366 و در رشته بهداشت خانواده پذیرش نمود.در سال 1374 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد استقلال یافت. در سال 1387 نیز با ارتقاء به دانشگاه ، به 4 دانشکده بهداشت، پزشکی،پرستاری و پیر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پراکندگی نانولوله ها

دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها بهبود خواص مکانیکی بهبود خواص الکتریکی-رسانایی ( امپدانس ) بهبود خواص اپتوالکترونیک حفاظت تداخل مغناطیسی روشهای پخش کردن نانولوله ها در مواد تکان دادن با سرعت (Stirring) تبخیر محلول بوسیله امواج

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل و فرآیند ابزار دقیق براساس توصیه API 554

مروری بر کنترل فرآیند ابزار دقیق به عنوان حداقل خواسته برای انتخاب، شناسایی ، نصب و تست سیستم های کنترل و فرآیند ابزار دقیق و مراکز کنترل در صنعت پتروشیمی این استاندارد توصیه شده است. به چهار بخش تقسیم شده است و هر بخش به زیر مجموعه های دیگر تقسیم

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آجرهاي سنتي

پیدایش ساختمان های آجری در ایران را می توان از ۱۲۵۰ سال قبل از میلاد در بنای چغازنبیل دانست .علاوه بر اســکلت سازی این بنـای آجری در سرداب های این معبد وجود آجر در دیوار سازی و طاق های ســهمی که به عرض ۴ متر و ارتفاع نزدیک به ســه متــر و هشتـاد سا

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پديدة گذار فاز

پديدة گذار فاز پديده‌‌اي است كه با بروز يك ناپيوستگي در ترموديناميك يك دستگاه همراه است. گذار فاز مرتبة اول: مشتق اول پتانسيل گيبس در عبور از مرز فاز گسسته است. گذار فاز مرتبة دوم و بالاتر: در اين گذار ها سيستم بدون تغيير حالت يک شکست تقارن دارد. مثل

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع تخلفات و راههای پیشگیری از قصور

در مقابل هر شکایت شفاهی 4 بیمار ناراضی درمقابل یک شکایت کتبی 100 شکایت شفاهی در واقع هر شکایت کتبی 400 بیمار ناراضی وجود دارد افزایش شکایت در آمریکا در طی 20 سال میزان شکایت ازسه تا چهاردرصد شکایت به 27% افزایش یافته در سوئد 5000 شکایت در سال مطرح می

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي موضوع ماده 46 آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهي

مقدمه: اين نظام به استناد ماده 46 فصل هفتم آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهيأت علمي موسسات علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در 7 بخش ، 41 ماده و 21 تبصره تهيه و تدوين گرديد و به تصويب هيأت امناء رسيد. ماده 1: تعاريف و اصطلاحات كارگروه تخصصي

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی